Vyjádření sedmi presbyterů k situaci ve sboru 23.4.2021

Považujeme za velmi nešťastné, že jsme ve staršovstvu v březnu loňského roku rozhodli o hledání nového faráře, a to bez konsensu uvnitř staršovstva, bez konzultace se členy sboru a bez dohody se současným farářem.

Od té doby jsme zaznamenali velkou podporu členů sboru Pavlu Pokornému. Přiznáváme, že jsme nebyli schopni na vzniklou situaci dobře reagovat. Pavel Pokorný v únoru informoval sbor, že možná odejde ještě dříve, než skončí jeho mandát. Je nám to líto.

Velmi si vážíme jeho práce a přínosu pro sbor. Respektujeme však jeho rozhodnutí a pokračujeme v hledání nového faráře. Zároveň prohlašujeme, že jsme připraveni s Pavlem Pokorným jednat o podmínkách jeho případné další spolupráce, pokud by se okolnosti z jeho strany změnily.

Alena Fendrychová, Andula Hánová, Pavel Kočnar, Radek Matulík, Romana Plischková, Jiří Schneider, Ada Vondrášková