Načítám…
Úvod2022-05-09T12:14:38+02:00

Lukáš 11, 1 – 10

22.5.2022|

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne... Lukáš 11, 1 - 10. Káže Oliver Engelhardt.

Jan 21, 15 – 24

16.5.2022|

Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš... Jan 21, 15 - 24. Káže Dalibor Antalík.

Žalm 131, 1 – 3

8.5.2022|

Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky... Žalm 131, 2 - 13. Káže Lenka Ridzoňová.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Neděle
9:30 Bohoslužby
úterý
19:00 Mládež
středa
17:00 Biblická hodina pro děti
čtvrtek
17:00 Konfirmační příprava

kázání tento měsíc

1.5.  Pavel Kočnar
8.5., VP Lenka Ridzoňová
15.5. Dalibor Antalík
22.5. Oliver Engelhardt
29.5. Jan Balcar

NEPRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

19.5. 19:00
Biblická hodina
26.5. 18:00
Schůzka Hrejsovy mládeže
10.6.
Noc kostelů
4.9. 9:30
Konfirmace
Přejít nahoru