Po vydání tolerančního patentu v r. 1781 se evangelíci, žijící ve vesnicích a osadách na západním okraji Prahy, hlásili buď ke klimentskému (reformovanému) sboru, anebo k salvátorskému (luterskému). Do centra měli ovšem daleko. Ruzyňští evangelíci si postavili záhy vlastní hřbitov (v Huberově ul.; předán do majetku střešovického sboru v r. 1994, v r. 2000 péčí Městského úřadu Prahy 6 rekonstruována obvodová zeď).

Samostatný sbor vznikl r. 1932 v Břevnově. Bohoslužby se konaly ve škole Na Marjánce, kde si evangelíci pronajímali na neděli třídu nebo tělocvičnu a další prostory v týdnu pro biblické hodiny a shromáždění mládeže. Do sboru patřili většinou dělníci.

Po vydání tolerančního patentu v r. 1781 se evangelíci, žijící ve vesnicích a osadách na západním okraji Prahy, hlásili buď ke klimentskému (reformovanému) sboru anebo k salvátorskému (luterskému). Do centra měli ovšem daleko. Ruzyňští evangelíci si postavili záhy vlastní hřbitov (v Huberově ul.; předán do majetku střešovického sboru v r. 1994, v r. 2000 péčí Městského úřadu Prahy 6 rekonstruována obvodová zeď).

Samostatný sbor vznikl r. 1932 v Břevnově. Bohoslužby se konaly ve škole Na Marjánce, kde si evangelíci pronajímali na neděli třídu nebo tělocvičnu a další prostory v týdnu pro biblické hodiny a shromáždění mládeže. Do sboru patřili většinou dělníci.

Pro stavbu kostela pak zakoupili pozemek na Bateriích. Kostel byl postaven r. 1939, a tím se centrum sboru přesunulo do Střešovic. Začalo také přibývat členů z rodin úřednických či prostě ne dělnických. Kostel projektoval významný a uznávaný architekt arch. Dr. Bohumír Kozák, který byl sám aktivní člen střešovické evangelické komunity. Dnes je kostel památkově chráněná stavba.

Varhany byly postaveny r. 1955.

Kostel i varhany zaplatili členové sboru sami. Pořádali sbírky a říkali, že si „kupují cihly“  – to byl příspěvek na stavbu kostela, Později, když se financovala oprava varhan, tzv. se „kupovaly píšťaly“.

Prvním farářem sboru byl Dr. Bohuš Hrejsa (od r. 1932), druhým Jaroslav Vetter (od r. 1973), třetím Pavel Pokorný (od r. 1999 do 2021). Spolu s nimi sloužili ve Střešovicích četní vikáři, posléze také další faráři, resp. farářky – Marta Zemánková, Lenka Ridzoňová (od 2009 do 2020). V současnosti je sbor administrován farářem Daliborem Antalíkem.

Kronika sboru 1923 – 2011

Pro stavbu kostela pak zakoupili pozemek na Bateriích. Kostel byl postaven r. 1939, a tím se centrum sboru přesunulo do Střešovic. Začalo také přibývat členů z rodin úřednických či prostě ne dělnických. Kostel projektoval významný a uznávaný architekt arch. Dr. Bohumír Kozák, který byl sám aktivní člen střešovické evangelické komunity. Dnes je kostel památkově chráněná stavba.

Varhany byly postaveny r.1955. Kostel i varhany zaplatili členové sboru sami. Dělali sbírky a říkali, že si kupují „cihly“ nebo „píšťaly“.

Prvním farářem sboru byl Dr. Bohuš Hrejsa (od r. 1932), druhým Jaroslav Vetter (od r. 1973), třetím Pavel Pokorný (od r. 1999 do 2021). Spolu s nimi sloužili ve Střešovicích četní vikáři, posléze také další faráři, resp. farářky – Marta Zemánková, Lenka Ridzoňová (od 2009 do 2020). V současnosti je sbor administrován farářem Daliborem Antalíkem.

Kronika sboru 1923 – 2011