Pravidelná setkání v týdnu

neděle 9:30
Bohoslužby živý přenos na YouTube
zároveň probíhá nedělní škola pro děti
úterý 10:00 Setkání maminek s malými dětmi: každý druhý týden
středa 16:30 Biblická hodina pro děti
čtvrtek 19:00 Druhý čtvrtek v měsíci:Biblická hodina
18:30 Mládež (v Dejvicích)
jiné 15:30/17:00 Konfirmační příprava (více informací zde)

Pravidelná setkání v týdnu

neděle
9:30
Bohoslužby
zároveň probíhá nedělní škola pro děti
živý přenos na YouTube
středa
16:30 Biblická hodina pro děti
čtvrtek
19:00 Biblická hodina
18:30 Mládež (v Dejvicích)
jiné
15:30/17:00 Konfirmační příprava (více informací zde)

V našem kostele a přilehlých prostorách se koná celá řada pravidelných i nepravidelných událostí pro různé věkové i cílové skupiny. Středobod setkávání jsou nedělní bohoslužby. Kromě nich se však scházíme i ve všední dny – ke studiu Bible, zpěvu, besedám, hrám či kulturním počinům.

Kromě pevného programu a pravidelných setkání se pod hlavičkou našeho kostela dějí i věci další, kterými se buď přidáváme k různým výročím, událostem v církvi, městě či v České republice, anebo jsou to záležitosti čistě naše, sborové.

Jsou to například: Noc kostelů (s velkým zájmem o prohlídku věže), setkání u pomníku kapitána Morávka a Tří králů na Prašném mostě, dříve výjezdy do partnerského sboru v holandském Oss, výlety mládeže do Rumunska, dětské tábory, občasné vycházky a výlety, pravidelný sborový zájezd do našich rekreačních středisek (Chotěboř, Herlíkovice).

Také vaříme polévku, tu prodáme a výtěžek posílám potřebným. Mažeme chleby, které pak vezeme bezdomovcům k Hlavnímu nádraží.

Ve sboru také pořádáme setkání, která lze označit za naše zvláštnosti. Každý rok před Vánoci hrají nejprve divadlo děti při bohoslužbách a odpoledne i dospělí (říkají tomu „pohádka“). Čas od času se koná pánské šití (pánové zašívají a potom vracejí do užívání potrhané oblečení a přitom diskutují vážná témata). „Tatínci s dětmi“, tak se jmenuje každoroční víkendová výprava do přírody právě pouze tatínků a jejich dětí. Tolik jen namátkou.

neděle 9:30

Bohoslužby

Naše hlavní, pravidelné shromáždění jsou nedělní bohoslužby, které začínají v 9:30. Tvoří je čtení z Bible, kázání, modlitby a zpěv písní. První neděli v měsíci a o významných svátcích církevního roku slavíme večeři Páně – společně přijímáme chléb a víno jako připomínku společenství s Kristem. Děti věřících rodičů nebo dospělí, kteří uvěřili v Ježíše Krista, mohou být po domluvě s farářem pokřtěni; křest je bohoslužebná součást. Těžiště bohoslužeb spočívá v kázání, při kterém kazatel vykládá biblický oddíl. Kázání trvá přibližně dvacet minut, celé bohoslužby hodinu. Těší nás, že se můžeme společně scházet k naslouchání Božího slova, můžeme vyjadřovat vděčnost za to, co jsme dostali a prosit o pomoc v našem či cizím trápení. Součástí bohoslužeb je sbírka, díky níž pokryjeme náklady na provoz sboru anebo přispějeme na charitativní účel.

neděle 9:30

neděle 9:30

Nedělní škola

Bohoslužby začínají pro všechny společně, po druhé písni děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb, přizpůsobená věku dětí.

Probírají se zde biblické příběhy, zpívá se, kreslí, povídá, někdy se hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění a vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc.

čtvrtek 18:30

Mládež

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 14 let, zpravidla po konfirmaci. Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou otevřeny stejně jako ostatní shromáždění.

Mládež se schází v Dejvicích dohromady s mládeží tamější. Programy většinou připravují místní farářky a to na téma víry, kultury, společnosti.  Mládež také zpívá, nocuje na ostrovech, vyrábí chlebové dorty, chystá divadla o smrtkách, s anarchisty vaří bezdomovcům a provozuje nejrůznější další činnosti.

Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež však během nich pořádá vlastní vícedenní puťák a účastní se sborového letního tábora v roli vedoucích či jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty.

středa 16:30

Biblická hodina pro děti

Biblická hodina pro děti (dříve též zvaná „náboženství“) je setkání dětí od 5 do 12 let.

Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Krom výkladu je zde však čeká i zpěv, občerstvení a hry. Nejvýraznější z nich představuje budování a správa „království“ na kostelním dvorku. K této aktivitě děti od sboru dostaly i vlastní dřevěnou kapli.

1. a 3. čtvrtek v měsíci 17:00

Konfirmační příprava

Konfirmace je osobní potvrzení křtu – v dětství pokřtěný se ke svému křtu vědomě hlásí a společenství věřících jej přijímá. Konfirmační příprava je zpravidla dvouletá a začíná zhruba ve dvanácti letech věku.

Více informací o tom, kdy a kde se konkrétní cvičení konají, naleznete zde.

V případě zájmu se obraťte na zastupujícího faráře Dalibora Antalíka.

 čtvrtek 19:00

Biblická Hodina

Při biblických hodinách se soustředíme na výklad a důsledky biblického textu pro nás osobně. Podstatný je také otevřený rozhovor.

Biblická hodina na faře probíhá jednou za měsíc ve čtvrtek.

 středa 19:00, jednou za měsíc

Biblická hodina v rodině

Biblickou hodinu v rodině zavedla v našem sboru sestra farářka Lenka Ridzoňová. Po covidové pauze jsme se rozhodli ji obnovit. Pracuje se nad Písmem podobně jako při biblických ve sboru, které jsou tradičně ve čtvrtek; setkání bývá delší (jsou to spíš biblické večery než “hodiny”) a rozhovor podnícený biblickým textem důkladnější. Požádali jsme o spolupráci Pavla Keřkovského, učitele na Evangelické teologické fakultě UK. Pojal tyto biblické hodiny jako cyklus o lidských právech a jejich ukotvení v Písmu. Zatím se konají v domácnosti Moniky a Viktora Žárských na Pohořelci, nepravidelně ve středu jednou za měsíc.

 úterý 10:00, jednou za dva týdny

Setkání maminek s dětmi

Maminky s dětmi (většinou ve věku 0–4 roky) se setkávají na střešovické faře každé druhé úterý v 10:00. Společně si povídáme, hrajeme, zpíváme. Pro děti je vždy připraven krátký biblický příběh a drobné tvoření. Rády mezi sebou uvítáme i maminky z okolí nebo jiných sborů.