Pravidelná setkání v týdnu

neděle 9:30
Bohoslužby živý přenos na YouTube
zároveň probíhá nedělní škola pro děti
úterý 19:00 Mládež 
středa 17:00 Biblická hodina pro děti
čtvrtek 17:00 Konfirmační příprava 
19:00 Biblická hodina osobně i online

Pravidelná setkání v týdnu

neděle
9:30
Bohoslužby
zároveň probíhá nedělní škola pro děti
živý přenos na YouTube
úterý
19:00 Mládež
osobně i online
středa
17:00 Biblická hodina pro děti
čtvrtek
17:00 Konfirmační příprava
osobně i online
19:00 Biblická hodina
osobně i online

V našem kostele a přilehlých prostorách se koná celá řada pravidelných i nepravidelných událostí pro různé věkové i cílové skupiny. Středobod setkávání jsou nedělní bohoslužby. Kromě nich se však scházíme i ve všední dny – ke studiu Bible, zpěvu, besedám, hrám či kulturním počinům.

Kromě pevného programu a pravidelných setkání se pod hlavičkou našeho kostela dějí i věci další, kterými se buď přidáváme k různým výročím, událostem v církvi, městě či v České republice, anebo jsou to záležitosti čistě naše, sborové.

Jsou to například: Noc kostelů (s velkým zájmem o prohlídku věže), setkání u pomníku kapitána Morávka a Tří králů na Prašném mostě, dříve výjezdy do partnerského sboru v holandském Oss, výlety mládeže do Rumunska, dětské tábory, občasné vycházky a výlety, pravidelný sborový zájezd do našich rekreačních středisek (Chotěboř, Herlíkovice).

Také vaříme polévku, tu prodáme a výtěžek posílám potřebným. Mažeme chleby, které pak vezeme bezdomovcům k Hlavnímu nádraží.

Ve sboru také pořádáme setkání, která lze označit za naše zvláštnosti. Každý rok před Vánoci hrají nejprve divadlo děti při bohoslužbách a odpoledne i dospělí (říkají tomu „pohádka“). Čas od času se koná pánské šití (pánové zašívají a potom vracejí do užívání potrhané oblečení a přitom diskutují vážná témata). „Tatínci s dětmi“, tak se jmenuje každoroční víkendová výprava do přírody právě pouze tatínků a jejich dětí. Tolik jen namátkou.

neděle 9:30

Bohoslužby

Naše hlavní, pravidelné shromáždění jsou nedělní bohoslužby, které začínají v 9:30. Tvoří je čtení z Bible, kázání, modlitby a zpěv písní. První neděli v měsíci a o významných svátcích církevního roku slavíme večeři Páně – společně přijímáme chléb a víno jako připomínku společenství s Kristem. Děti věřících rodičů nebo dospělí, kteří uvěřili v Ježíše Krista, mohou být po domluvě s farářem pokřtěni; křest je bohoslužebná součást. Těžiště bohoslužeb spočívá v kázání, při kterém kazatel vykládá biblický oddíl. Kázání trvá přibližně dvacet minut, celé bohoslužby hodinu. Těší nás, že se můžeme společně scházet k naslouchání Božího slova, můžeme vyjadřovat vděčnost za to, co jsme dostali a prosit o pomoc v našem či cizím trápení. Součástí bohoslužeb je sbírka, díky níž pokryjeme náklady na provoz sboru anebo přispějeme na charitativní účel.

neděle 9:30

Nedělní škola

Bohoslužby začínají pro všechny společně, po druhé písni děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb, přizpůsobená věku dětí.

Probírají se zde biblické příběhy, zpívá se, kreslí, povídá, někdy se hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění a vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc.

úterý 19:00

Mládež

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 14 let, zpravidla po konfirmaci. Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou otevřeny stejně jako ostatní shromáždění.

Mládež si připravuje programy sama, většinou se týkají témat víry, kultury, společnosti. Farář se schůzek účastní jako odborný konzultant a pastor. Mládež také zpívá a podniká různé herní a umělecké činnosti.

Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež se však v té době účastní sborového letního tábora v roli vedoucích, jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty. Také jezdí na společný pobyt se skupinou mládeže z Německa a Rumunska.

středa 17:00

Biblická hodina pro děti

Biblická hodina pro děti (dříve též zvaná „náboženství“) je setkání dětí od 6 do 12 let.

Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Zpíváme, hrajeme hry, tvoříme, vyrábíme, stolujeme.

čtvrtek 17:00

Konfirmační příprava

Konfirmace je osobní potvrzení křtu – v dětství pokřtěný se ke svému křtu vědomě hlásí a společenství věřících jej přijímá. Konfirmační příprava je zpravidla dvouletá a začíná zhruba ve dvanácti letech věku.

V případě zájmu se obraťte na zastupujícího faráře Dalibora Antalíka.

 čtvrtek 19:00

Biblická Hodina

Při biblických hodinách se soustředíme na výklad a důsledky biblického textu pro nás osobně. Podstatný je také otevřený rozhovor.