Naše účty – kam a na co přispět

Na naše aktivity můžete přispívat při návštěvě kostela – do sbírky či individuálně u našich pokladníků – nebo bankovním příkazem. Náš sbor má tři hlavní účty.

1. Číslo účtu: 2000275839/2010
Pomocí variabilního symbolu si můžete přímo vybrat aktivitu, na kterou přispějete:

PRO SBOR:
salár* VS 1684 fond oprav VS 1682
sbírka na potřeby sboru VS 1777 sborová diakonie*** VS 1681
varhany (údržba, opravy) VS 1683 dar sboru VS 1888
PŘÍSPĚVKY NA CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKY:
Jeronýmova jednota** VS 2911 Diakonie ČCE VS 2916
Hlavní dar lásky VS 2912 Postní sbírka Diakonie VS 2917
Jubilejní toleranční dar VS 2913 Sbírka na sociální a charitatnivní pomoc VS 2918
Křesťanská služba ČCE VS 2914 Sbírka pro Evangelickou akademii VS 2919
Tisk ČCE a publikační činnost VS 2915 Sbírka pro bohoslovce a vikariát VS 2920
Sbírka na seniorátní účely VS 2921
MIMOCÍRKEVNÍ DARY:
Sbírky vyhlášené na konkrétní humanitární nebo sociální účel VS 3333 Potraviny pro bezdomovce VS 1678

2. Sociální fond má účet č. 2500653381 / 2010 (VS 1680) Více o jeho využití zde.

3. Fond dostavby má účet č. 2600120515 / 2010 (VS 1679). Více o jeho využití zde.

* Salár je dobrovolný příspěvek člena církve; doporučená výše je 5 % celoročních čistých příjmů; doporučený způsob úhrady je měsíční (nebo čtvrtletní) trvalý příkaz z bankovního účtu.
** Jeronýmova jednota je název sbírky, ze které se hradí oprava vybraných kostelů a sborových budov v celé církvi. O rozdělení peněz rozhoduje komise na úrovni evangelické církve.
*** Jedná se o prostředky určené pro obecnou pomoc osobám v rámci našeho kostela.

Naše účty – kam a na co přispět

Na naše aktivity můžete přispívat při návštěvě kostela – do sbírky či individuálně u našich pokladníků – nebo bankovním příkazem. Náš sbor má tři hlavní účty.

1. Číslo účtu: 2000275839/2010
Pomocí variabilního symbolu si můžete přímo vybrat aktivitu, na kterou přispějete:

PRO SBOR:
salár* VS 1684
sbírka na potřeby sboru VS 1777
varhany (údržba, opravy) VS 1683
fond oprav VS 1682
sborová diakonie*** VS 1681
dar sboru VS 1888
PŘÍSPĚVKY NA CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKY:
Jeronýmova jednota** VS 2911
Hlavní dar lásky VS 2912
Jubilejní toleranční dar VS 2913
Křesťanská služba ČCE VS 2914
Tisk ČCE a publikační činnost VS 2915
Diakonie ČCE VS 2916
Postní sbírka Diakonie VS 2917
Sbírka na soc. a charit. pomoc VS 2918
Sbírka pro Evangelickou akademii VS 2919
Sbírka pro bohoslovce a vikariát VS 2920
Sbírka na seniorátní účely VS 2921
DARY MIMO CÍRKEV:
Sbírky vyhlášené na konkrétní humanitární nebo sociální účel VS 3333
Potraviny pro bezdomovce VS 1678

2. Sociální fond má účet č. 2500653381 / 2010 (VS 1680)
Více o jeho využití zde.

3. Fond dostavby má účet č. 2600120515 / 2010 (VS 1679).
Více o jeho využití zde.

* Salár je dobrovolný příspěvek člena církve; doporučená výše je 5 % celoročních čistých příjmů; doporučený způsob úhrady je měsíční (nebo čtvrtletní) trvalý příkaz z bankovního účtu.
** Jeronýmova jednota je název sbírky, ze které se hradí oprava vybraných kostelů a sborových budov v celé církvi. O rozdělení peněz rozhoduje komise na úrovni evangelické církve.
*** Jedná se o prostředky určené pro obecnou pomoc osobám v rámci našeho kostela.

Sociální fond

Naše střešovické společenství křesťanů vytváří fond pro pomoc potřebným.

Pomoc je určena těm, kdo se dostali do svízelné životní situace, a s nimiž jsme v osobním kontaktu. Příjmem fondu jsou dary individuálních dárců. O použití rozhoduje pětičlenná správní rada.

Máte-li dotaz na činnost správní rady či návrh, komu poskytnout pomoc, obraťte se na sestru Alenu Gottwaldovou.

Diakonie

Diakonie česky znamená pomoc.

Diakonie je pro ty, kteří se pro svůj věk, zdravotní postižení, nemoc nebo osamocení neobejdou bez pomoci druhých. Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní i vzdělávací služby ve více než 130 zařízeních po celé České republice.

Vedle toho se zapojuje do koordinace humanitární pomoci i rozvojové spolupráce v mnoha zemích světa, pomáhá cizincům v ČR. V rámci Diakonické akademie zajišťuje vzdělávání pro dospělé.

Více informací najdete na adrese: www.diakonie.cz.

Dobrovolnictví

Naše společenství tvoří mnoho lidí, kteří různým způsobem přispívají k jeho zdárnému chodu a službě navenek. Mnohé se děje spontánně. Čas od času svoláváme brigády na mimořádný úklid, úpravy okolí kostela nebo ruzyňského hřbitůvku či méně náročné stavební opravy. Systematicky na dobrovolné bázi pracuje sborová diakonie. Její členové zvláště navštěvují osamělé či nemocné, členy i nečleny sboru, pomáhají či zprostředkují pomoc. Organizují měsíční čtvrteční setkávání seniorů, zpravidla s hostem. V rámci seniorátního programu pomoci bezdomovcům vaříme polévku či připravujeme obložené chleby. Několik členů sboru pravidelně navštěvuje klientky v Domově sociálních služeb Vlašská.

Zajímáte-li se o dobrovolnou službu v rámci našeho sboru či chcete-li se dozvědět více, obraťte se na některého člena staršovstva.