Milé sestry, milí bratři,

obracím se na Vás s podnětem ohledně komunikace se členy sboru skrze sborový email. Během tohoto a minulého týdne proběhly ve virtuálním prostoru našeho kostela i celé církve dvě online besedy. Minulou středu 14.4.2021 se konala prezentace o hospodaření našeho sboru, toto pondělí 19.4.2021 pak církevní diskuze s kandidáty do synodní rady. Obě akce byly inzerovány na internetových stránkách našeho sboru, a to v Evangelíkovi a v ohláškách z neděle 18.4.2021. Bohužel však ani k jedné nepřišla pozvánka sborovým emailem.

Přiznám se, že mě to trochu překvapuje a mrzí. O první zmíněné akci, tedy sborové prezentaci, jsem se dozvěděl až ex post ze sborových stránek. Na základě této zkušenosti mě napadlo sepsat tento podnět. Chápu, že jako „primární“ médium pro sdílení sborových záležitostí slouží internetové stránky. Na druhou stranou je běžnou praxí, že jsou důležité informace zasílány bratrem farářem pomocí sborového emailu. Osobně to považuji za přístup naprosto správný, a jsem za něho rád. Umístění informace na internetové stránky je sdílení pouze „pasivní“ a vyžaduje jejich vědomé navštívení. V případě prioritních informací mi však přijde zcela logické jejich „aktivní“ sdílení a nabídnutí členům sboru pomocí emailu. Že se jedná o běžný postup dokazují četné emaily, které pravidelně dostáváme – za poslední měsíc celkem čtyři emaily, mimo jiné o Zprávě staršovstva o životě sboru v roce 2020 nebo o sčítání lidu 2021. Znovu zopakuji, že za jejich zasílání jsem velice rád. Zmíněné online besedy považuji za naprosto prioritní události, které se dotýkají života našeho sboru, respektive celé církve. Z tohoto důvodu si myslím, že by pozvánky k tomuto typu akcí měly být zahrnuty do informačních sborových emailů od bratra faráře.

Byl bych rád, kdyby byl tento podnět projednán, a bude-li přijat kladně, kdyby byly příští obdobné besedy či diskuze avizovány právě prostřednictvím sborového emailu. Na závěr bych Vás chtěl požádat, zda by tento podnět mohl být umístěn do sekce „Názory a sdělení“ na internetových stránkách sboru.

S pozdravem a přáním hezkého dne, Šimon Pospíšil