26. 3.

Milí bratři a sestry, někteří z vás vědí, že odmítnutí hledat druhého faráře po odchodu Lenky považuji za nejen velký omyl, ale také za jeden z kořenů našeho sborového nedorozumění. Nyní staršovstvo bez konzultace se sborem výrazně naformulovalo, že sbor hledá jednoho faráře.

Jen připomínám, že přes autoritativní odmítavé stanovisko některých členů staršovstva k pozici druhého faráře, otázka druhého faráře/farářky na sboru zůstává nadále otevřena. Já sám udělám, co bude v mých silách, abych sbor přesvědčil, že tvořivý život střešovického sboru m.j. spočíval do nedávna v práci našich dvou farářů a že je správné v tomto více než dvacet let fungujícím systému pokračovat; že to je také největším přínosem pro celou církev.

Prosím proto, aby při hledání nového faráře byl brán ohled na to, že půjde do budoucna případně opět o práci v tandemu – aby kandidát takovou možnost neodmítal. S přáním všeho dobrého.

Viktor