18.11.2020

Milý Šimone a další,

odpovídám na váš dopis, protože byl adresován jak faráři, tak staršovstvu.

Ráda bych se vyjádřila k vaší námitce, že text ankety, výzvy, je zaujatý, protože říká jen půlku pravdy. „Nikde se totiž autoři nezmiňují, co bylo důvodem staršovstva pro hledání nového faráře“, píšete ve vašem dopise. Tím opravdu narážíte na klíčový problém. Autoři výzvy tento důvod staršovstva opravdu nezmiňují, protože ho nemohou vědět. Starší, kteří v březnu na poslední řádné schůzi takto rozhodli, ten důvod nejen neřekli členům sboru, neřekli ho zřetelně ani kolegům ve staršovstvu, pro které (alespoň pro mne, ale vím, že i pro několik ostatních), to bylo v tu chvíli velmi nepříjemné překvapení.

Podle mne primárně nejde o osobu faráře, ale o to, jak se v této věci většina staršovstva zachovala a jak má staršovstvo pracovat v budoucnu. Ti, kteří se pod výzvu podepisují, žádají staršovstvo, aby počkalo, až se členové sboru budou moci scházet a budou moci společně prodebatovat a určit budoucnost a směřování sboru. Aby nyní nezahajovalo kroky ke hledání nového faráře. Nejde tedy o nahrazení rozhodnutí staršovstva ani výročního sborového shromáždění. Tato výzva vlastně supluje a nahrazuje to, co mělo staršovstvo udělat už dávno, hlavně předtím, než rozhodlo o hledání nového faráře na místě toho stávajícího: Mělo se zeptat členů sboru, co si o tom myslí.

Současné staršovstvo je hluboce rozdělené a není schopné společně o ničem rozhodnout ani konstruktivně spolupracovat se stávajícím farářem, to je moje zkušenost z mnoha posledních jednání staršovstva. Proto si neumím představit, jak by mohlo připravovat tak důležitou věc, jako je výběr nového faráře pro sbor.

Děkuju, že se o věci sboru zajímáte.

Pošli prosím tuto odpověď i dalším podepsaným pod vaší odpovědí.

Dávám do kopie i autory vámi zmiňované výzvy, neboť myslím, že se jich to také týká.

S pozdravem Alena Fendrychová