Pane Ježíši,

učedník Petr tě o Velikonocích následoval až do dvora veleknězova, kde tě soudili. Pak už nevydržel strach a zapřel tě. Ty jsi pak vzkříšený za ním přišel, odpustil, pozval k následování, vyslal ho do služby.

Nevíme, kde bychom stáli v Petrově situaci, k čemu bychom měli odvahu, kam až s tebou došli.

Věříme ale, že i nás zveš k sobě, dáváš nám úkol. Každému jiný. Jsme rádi, že s námi počítáš. Prosíme o sílu, o odvahu, o naději. Prosíme, abychom i malé věci dělali s radostí. Prosíme o vidění smyslu světa. Amen.