Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.

(Žalm 98,1)

Modlitba:

Pane Bože,

děkujeme, že můžeme zpívat. Dal jsi nám schopnost pracovat s hlasem, nezůstat na jednom tónu. Vyzpívat hloubky a výšky, vyjádřit mollové i durové tóniny.

Voláme, z našich hlubin i radostí.

Děkujeme za život, který není monotónní. I když nám teď mnohým tak připadá… Děkujeme za změny, střídání dne a noci, změny ročních období. Za jarní písně ptáků. Jsou jiné než písně, co jsme slyšeli v zimě.

Některá střídání nemáme moc rádi. Proč jsou dny radosti vystřídány dny smutku? Proč nás zdravé někdy skolí nemoc? Proč je období sucha dlouhé a prší jen málo… Proč nemůžeme být věčně mladí?… Prosíme, provázej nás změnami. Buď nám jistotou.

Děkujeme za probouzení, za obnovu života, za sílu udělat další krok.

Prosíme, otevírej nám oči, abychom viděli důvody, proč se usmát, proč zpívat. Amen.

Slovo pro dnešní den:

Žij dnes, dnešek ti Bůh dává, dnešek je tvůj.
Žij ho v Bohu.

Zítřek ti nepatří, náleží Bohu.
Zítřkem se netrap, nevkládej do něj své dnešní starosti.
Zítřek patří Bohu, vrať mu ho (ještě) zpátky.

Přítomný okamžik je křehký můstek.
Když ho zatížíš včerejšími smutky nebo starostmi o zítřek,
tak spadne,
a ty ztratíš půdu pod nohama.

Minulost?
Bůh (ti) ji odpouští.
Budoucnost?
Je darem božím.

Žij dnes, a žij ve spojení s Ním, s Bohem.

(Odette Prévost (1932-1995), francouzská jeptiška zavražděná v Alžíru.)