Biblický verš na tento měsíc:

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko.

(Filipským 4,4-5)

Modlitba:

Pane Bože,

začíná advent. Těšíme se, čekáme, chystáme. Na adventním věnci budeme postupně rozsvěcet svíčky. Jedna, dvě, tři, čtyři. Vánoce.

Chtěli bychom mít to světlo i někde v sobě uvnitř. O to tě prosíme. V srdci nám rozsviť plamínek radosti.

Potom náš úsměv nebude hraný, oči nebudou dvě díry do prázdna, večer se budeme těšit na ráno.

Přijď. Jsi přece někde blízko, ne?

Advent.

Dlaně otevřené směrem vzhůru. Čekáme na nápady z nebe.

Advent.

Bůh přichází do světa. I na místa nečekaná. Ježíš se tenkrát narodil do chlíva.

Přicházíš, Bože, i na místa nesvatá. Přijď i k nám.

Čekáme. Amen.