Biblický verš na tento měsíc:

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

(epištola Efezským 4,32)

Modlitba:

Pane Bože,

ty nás učíš, že svět mohou měnit takové zdánlivé maličkosti jako odpuštění, milosrdenství a laskavost. Že se tak nechovají slaboši a hlupáci.

Dávej nám sílu k malým vstřícným krokům.

Nerozzlobit se, když věci nejsou přesně, jak bychom chtěli.

Nepotřebovat mít vždycky poslední slovo.

Pustit ve frontě před sebe.

Nabídnout pomoc.

Vyslechnout stesk a naříkání, které už nám leze na nervy.

Prosíme o odvahu a trpělivost.

Prosíme, abychom se uměli radovat, když je ten druhý šikovnější, úspěšnější, zdravější.

Prosíme, abychom uměli dávat s grácií.

Prosíme, abychom se nebrali smrtelně vážně.

Prosíme o kousek nadhledu a velkorysosti, jakou máš ty.

O dobré srdce prosíme. Amen.