Ježíš říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. (Jan 14,6)

Pane Bože, jsme na cestě.

Každé ráno vykračujeme do života a hledáme pravdu.

Prosíme, Ježíši, ty který jsi pravda, buď rozpoznatelný.

Prosíme o odvahu se tebou, pravdou řídit.

Prosíme, Pane Bože, pomoz nám se neztratit v labyrintu názorů, zpráv, výzev, varování.

O zdravý rozum, nadhled a naději prosíme. Ať se neztrácíme v nesmyslech.

Budou Velikonoce.

Ježíšova cesta před Velikonocemi vedla do Jeruzaléma. Nejdřív ho tam slavně vítali, volali hosanna. Pak ho za branami města ukřižovali.

Taková byla, Ježíši, tvoje cesta pravdy, cesta k životu.

Vstal jsi pak z mrtvých.

Ta pravá cesta není jednoduchá a bezbolestná, ale je to cesta naděje.

Věříme, že jsme na ni také zvaní. Amen.