Biblický verš na listopad: Hospodin je náš Bůh, on nás vyvedl z otroctví. (podle Ex 20,2)

Pane Bože,

kdysi dávno byli Izraelci otroky v Egyptě. Dal jsi jim svobodu a na cestě z otroctví ke svobodě jsi je vedl.

Nás taky, prosíme, veď. Osvobozuj. Z našich otroctví a závislostí. Těch malých i větších.

Pomáhej překonat strach, závist, lenost.

Dávej odvahu se rozhodovat samostatně a odpovědně.

Pomáhej odlišovat pravdu od lži, vyznat se v přívalu informací, zpráv, reklam.

Prosíme o odolnost vůči pomluvám, polopravdám, prosíme o odvahu se postavit lži, zastat se práva a spravedlnosti, zastat se slabých.

Děkujeme za svobodu. Prosíme, ochraňuj ji. Uč nás žít svobodně. Amen.