Pán Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

(Janovo evangelium 14,27)

Modlitba:

Neklidná je duše naše, dokud nespočine v tobě, Bože…

Pomoz nám, prosíme.

Zastavit se, spočinout, děkovat, uvědomit si své kořeny, umýt si oči a napít se čisté vody ze zdroje, který nevysychá.

Nadechnout se čerstvého vzduchu.

Prožili jsme toho tento týden zase hodně. Děkujeme za to, co mělo smysl, za setkání, rozhovory, za možnost být venku, za užitečnou práci, děkujeme za doteky krásy, za zpěv ptáků, za déšť, za fantazii, nadšení, radost v očích.

Uvědomujeme si v poslední době, co všechno není vůbec samozřejmost.

Někde v tom všem se potkáváme také s tebou, Pane Bože.

Myslíme na to, co jsme museli prožít nebo přežít a bylo to těžké nebo zbytečné. I přitom jsi byl nějak s námi.

Možná ti bylo z toho smutno, možná jsi spolu s námi plakal. Taky jsi nás asi držel, když jsme se hroutili.

Nejsme se svým chvěním sami. Děkujeme. Amen.