“Zvěstujeme vám, abyste se od marných věcí obrátili k živému Bohu.”

Sk 14,15