Vzkříšený Ježíš řekl Petrovi: Následuj mne! (Jan 21,19)