Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

(epištola Židům 10,24)