Hospodin je náš Bůh, on nás vyvedl z otroctví. (podle Ex 20,2)