Pán Ježíš umyl učedníkům nohy a řekl: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. (Jan 13,15)