Stream bohoslužeb

9.6., FS ČCE Střešovice

Káže Dalibor Antalík.

7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.