Stream bohoslužeb
PDF s kázáním

26.5., FS ČCE Střešovice

Káže Petr Pazdera Payne.

14Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh) .
15Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.