Stream bohoslužeb
PDF s kázáním

12. června 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Pavel Kočnar.

12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.

13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Dalibor Antalík.

Na Jarově bude dnes od 15:00 instalace farářky Lenky Ridzoňové.

Další instalace v pražském seniorátu příští neděli: Anna Pokorná nás zve 19. 6. od 15:00 do Roztok, bude to zároveň oslava založení nového sboru.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem Antalíkem bude až po prázdninách, ještě v červnu bychom ale mohli mít biblickou v rodině s bratrem Keřkovským, plánuje se na 23. června.

V pátek se i náš sbor zapojil do Noci kostelů 10. 6., děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se o všechno starali. Za koordinaci programu Jiřímu Schneiderovi, který spočítal účast 160 lidí, neručí za přesnost, za obsluhu bistra děkujeme Pospíšilovým a Marušce Zemánkové. 

V sobotu 18. 6. se koná brigáda na dokončení zateplení půdy kostela. Začne se v 8:00. Jsou zváni všichni k práci ochotní, píše Tomáš Fendrych, který brigádu organizuje. Bude se pracovat až do odpoledne, v poledne se plánuje společný oběd.

Stále je možno přihlásit děti na tábor v prvním srpnovém týdnu, začíná 31. 7., a také do přífarského tábora na konci prázdnin, bude od 28. do 31. srpna, od neděle do středy (ve čtvrtek se už jde do školy). Bližší informace u Ady Vondráškové a Evy Knížkové.

Sborová sestra v Dejvicích vzkazuje prosbu, která se týká jiného příměstského tábora: Dejvický sbor pořádá 3. týden v srpnu příměstský tábor pro ukrajinské děti ve věku 6–11 let. Proběhne pod hlavičkou skauta. Hledají dobrovolníky instruktory starší 15 let, odměna je 200–300 Kč/den, dále zdravotníka zotavovacích akcí. 

Nedělní sbírka byla určena na potřeby sboru.