Zobrazit PDF
 1. 7. 4. odpoledne bude v našem kostele ukrajinská svatba. V pátek večer budou mít Ukrajinci shromáždění. Příští týden v úterý tu bude pastorálka (vynechá klub Baterka).
 2. Návrh Kristiny Stránské neformálně se sejít, prohovořit některá témata víc do hloubky, nejlépe o víkendu. Ale někteří presbyteři nemají o víkendu volno, naopak větší pracovní vypětí. Závěr: Spolu s Kristinou Stránskou věc promyslí Petr Ryšavý a spolu předloží konkrétní návrh nebo návrhy.
 3. Jak naložit se sbírkou pro Ukrajinu se symbolem 3333, která se nyní uzavírá. Závěr: částku ze sbírky 3333 odložit do konce června jako účelově vázané prostředky na pomoc Ukrajincům. Odhlasováno.
 4. Sbírka na Křesťanskou službu bude 1. 5.
 5. Příprava na výroční shromáždění: projít jednotlivé body programu a domluvit, kdo o nich bude referovat.
 6. Ustavení nové komise pro hledání kandidátů na faráře. Návrhy: Alena Gottwald, Anna Fenrychová, Ráchel Ridzoňová, Petr Ryšavý, Monika Žárská. Všichni navržení souhlasí s členstvím v komisi a byli jednomyslně zvoleni. První schůzku svolá kurátorka co nejdříve.
 7. Naše pomoc Ukrajincům:
  • Ze sborových peněz Nadrchalovi nakoupili potraviny (přidáno 14 tisíc z pohádky, asi 5 tisíc vynesl koncert sourozenců Kočnarových). Pomoc se dováží lidem, kteří jsou většinou v krytech, kde se např. těstoviny nedají vařit, raději potraviny ke konzumaci bez tepelné úpravy. Potřebovali by auto, dodávku, Tomáš Fendrych zjistí možnosti.
  • Ukrajinci uklízejí náš kostel – rozvázán poměr s Adamem Pokorným, protože dvě Ukrajinky nabídly, že se této práce ujmou. (A. Pokorný souhlasí.)
  • Klub Baterka: vznikl z energie mladých žen z našeho sboru (Anna Fendrychová, Kristýna Kabelová, Markéta Majerová, Radka Malik, Petra Nadrchalová, Rut Veselá, Ada Vondrášková), rychle vynaloženo hodně práce, od pondělka klub začal fungovat. Ukázalo se, že pro Ukrajince by bylo atraktivnější, kdyby byl jasný program, určité nabídky v pravidelných časech. Na Praze 6 mnoho dobrovolníků, i učitelů češtiny. Do konce dubna se vytříbí naše představa, uvidíme, co jsme schopni sami zajistit. Platili bychom pak zřejmě koordinátora.
 8. Pavel Kočnar namísto Vladimíra Urbánka, který je na několik týdnů v cizině, koordinátor pomoci za náš sbor.
 9. Rozvojový plán sboru: Budeme sbírat informace a inspiraci, jak dělali rozvojový plán v jiných sborech. Téma pro některé celosborové setkání.
 10. Tématu reflexe nedávné minulosti věnovat mimořádnou schůzi v květnu nebo v červnu.
 11. 19. 6. bude konfirmační slavnost.