Zobrazit PDF
 1. 10. 5. proběhne v našem kostele 2. kolo pastorálky.
 2. O svatbu požádal Šimon Hájek (1. nebo 2. 7.)
 3. O svatbu požádala Běla Lomičová, 24. 6. 2022, oddávající farářkou bude Lenka Ridzoňová.
 4. 26. 5. se uskuteční schůzka Hrejsovy mládeže ve sborové místnosti v čase 18.00–22.00 (požádala sestra Milena Nečásková).
 5. Konfirmační slavnost plánovaná na 19. 6. byla na podnět rodičů konfirmandů přesunuta na září (4. 9., všichni rodiče s novým termínem souhlasí).
 6. 12. 5. 18:00 na Smíchově seniorátní konference. Téma: budoucnost sborů, rozvojový plán.
 7. Biblická plánovaná na 12. 5. se o týden odloží: bude 19. 5.
 8. Dar 30 000,- sboru ve Zruči odeslán, přišlo srdečné poděkování.
 9. Farní byt bude pronajímán do konce ledna 2023.
 10. Adam Pokorný končí jako kostelník.
 11. Referát komise pro dostavbu Petr Ryšavý. Diskuse o aktualizaci stavu jednání a smlouvy.
  Závěr: Staršovstvo pověřuje komisi dostavby, aby podnikala bez odkladu kroky k přípravě smlouvy na další fázi projektové dokumentace (jednání s Projektilem) a předložila ji staršovstvu; zpracovanou dokumentaci bude staršovstvo poté prezentovat sboru.
 12. Program a finanční požadavek klubu Baterka: Anna Fendrychová popisuje vznik neformální školky, postavené na práci dobrovolnic a přítomnosti ukrajinské rodilé mluvčí, která je placena.
  Hlasování: Baterka dostane na příští měsíc 40 tisíc s podmínkou, aby odměna na jednotlivé DPP nepřesáhla 10 tisíc Kč. Schváleno viditelnou většinou.
 13. Koordinátorem přenosů bohoslužeb je nově Štěpán Nadrchal.
 14. Noc kostelů 10. 6. Jiří Schneider je nahlášen jako kontaktní osoba k Noci kostelů.
 15. Biblická hodina v rodině se obnoví ještě v květnu – předběžný termín 25. 5. od 19:30 u Žárských (Pohořelec 26), účast přislíbil učitel na ETF Pavel Keřkovský.