Milí přátelé, vím, že lačníte také po seniorátním zpravodaji, ale ten přijde později. Možná až po neděli. Do té doby přijměte pár informací, které považuji za důležité.
 
  1. První je od Tomáše Trusiny a týká se humanitární uprchlické krize, respektive válečného dění na Ukrajině a jeho důsledků:
 
Milé sestry a bratři, mnozí jsou ochotni pomáhat, mnozí už nosí pomoc na fary.
Nabízíme vám možnost, jak se orientovat v tom, co je momentálně potřeba, a především, kam nasbírané poslat dál.
Ve spolupráci s René Hradeckým jsme obnovili síť Pražské pomoci, která zajišťuje především logistiku, zjišťuje, co kdo má a co je kde potřeba.
Spolupracujeme s centrem pomoci v Kongresovém centru v Prazea dle potřeby s Diakonií.
 
Kde už ve sborech máte shromážděné věci, zjistěte, co je potřeba na stránkách Pražské pomoci
popř. kontaktujte René Hradeckého: tel. 733 101 467 (nebo napsat na stránky Pražské pomoci)
a on zajistí odvoz. 
Momentálně jsou nejvíce potřeba  přebalovací pulty, nočníky, dětská sedátka na WC, pleny a vlčené ubrousky, dečky a deky. 
 
U Salvátora zřídíme třídící linku, ale zatím přijímáme jen dary od jednotlivců, kteří nevědí, kam jinam se obrátit.
Zdar a sílu!
Tomáš Trusina
 
  1. Další je od Matěje Boučka, předsedy pražského SOMu. 
 

Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravím jménem Seniorátního odboru pražské evangelické mládeže. Obracím se na Vás s dotazem a prosbou.
V prvé řadě bych Vám rád zaslal plakát (viz. příloha), ve kterém jsou zaznamenány všechny větší akce, které se pro nejen pražskou, a nejen evangelickou mládež na území seniorátu v následujícím půl roce chystají. Přijměte, prosím, naše pozvání. Budeme rádi, když se povědomí o nich jakoukoli cestou rozšíří mezi mládežníky Vašich sborů – zmínkou na mládeži či v ohláškách, e-mailem, vyvěšením plakátku na sborové nástěnce atp. Vážíme si Vašeho slova a rádi mezi sebou přivítáme všechny příchozí.
V druhé řadě bych Vás rád požádal o informaci, kdy se ve Vašem sboru konají setkání mládeže (konají-li se vůbec). Rádi bychom jejich rozpis aktualizovali na našich webových stránkách, abychom mezi Vás mohli pozvat i návštěvníky našeho webu. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi či Vašimi mládežnickými „svěřenci“. 

S díky, přáním pěkných dnů a všeho dobrého
Matěj Bouček

***
(předseda)
https://prazska-mladez.evangnet.cz/
mail: prazskysom@evangnet.cz
tel. 774 427 993

 
  1. Další je nudně administrativní.
Do února jsme měli všichni vyplnit evidenční dotazníky! Při včerejší kontrole jsem se zaradoval, ale jen částečně. Plakal jsem s těmi, kteří ještě neuzavřeli. Uzavírejte. Včera bylo pozdě, je ale stále čas na změnu!
 
  1. Poslední je apelativní „Volat církev!“
V úterý se koná pastorálka na ETF UK: Smolíkovské sympozium Volat církev. Bude prostor také na seniorátní ohlášení po skončení dopoledního programu tedy ve 12.15. Budeme v malé posluchárně. 
 
Hodně sil
 
Matěj Opočenský, evangelický farář z Vršovic 
pražský senior a předseda SpEK