Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravím z Černé ulice v Praze.

Blíží se uzávěrka přihlášek na bakalářské a magisterské studijní programy, které Evangelická teologická fakulta v akademickém roce 2022/2023 nabízí. Nejzazší termín pro podání přihlášky k prvnímu kolu přijímacího řízení byl stanoven na 31. březen 2022.

Rádi bychom Vás opět požádali o spolupráci a šíření této informace ve Vašem sboru. Sdílení zprávy, zmínka v ohláškách či na mládeži, vyvěšení plakátku na sborové nástěnce – jakoukoliv formu propagace ETF v Českobratrské církvi evangelické vřele vítáme, Vaší součinnosti a Vašeho slova si velmi vážíme.

Pozvánka k přijímacímu je k dispozici ke stažení v příloze tohoto e-mailu, více informací můžete nalézt na našich webových stránkách. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Přání pěkných dnů a všeho dobrého za ETF UK posílá

Matěj Bouček

Oddělení vnějších vztahů
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Černá 9/646, 115 55 Praha 1
boucek@etf.cuni.cz
774 427 993

Zobrazit plakátek