Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Výroční shromáždění našeho sboru se bude konat na Květnou neděli 10. dubna.

Pravidelný program během týdne:

  • mládež v úterý od 19 hodin na faře
  • děti ve středu od 17 hodin na faře
  • konfirmandi ve čtvrtek od 17 hodin na faře
  • ve čtvrtek 31. 3. v 19 hodin na faře biblická hodina, společné čtení celého evangelia podle Marka

Ve středu 6. 4. se sejde stašovstvo ke své pravidelné schůzi.

V sobotu 2. 4. v 9.30  se bude konat společný střešovický zpěv pod vedením sborového kantora Jiřího Schneidera. Další info v aktualitách.

V pátek 8. 4. v 17 hodin se na faře uskuteční společné vytváření velikonočních věnců. Další info v aktualitách.

Zástupci střešovické mládeže se účastnili seniorátních dnů pražské mládeže v Rokycanech.

Děkujeme všem, kdo se podílejí na shromažďování pomoci pro Ukrajinu ve sborové místnosti. Informace o aktivitě sborů a Diakonie, pokud jde o pomoc do Ukrajiny i Ukrajincům, kteří přijeli k nám, jsou i nadále na webu e-cirkev.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru. Kromě toho běží sbírka na pomoc Ukrajině, která potrvá do konce března, je možno přispět hotově v pokladně nebo na účet sboru s var. symbolem 3333. Službu v pokladně má opět Lída Pospíšilová, děkujeme.

Ze seniorů poslední dobou slavila narozeniny Bohumila Čecháková. Z dětí pak Ellen Hořínková, Alena Konecká, Veronika Konečná, Sára Kupilíková, Tomáš Oliver Mourek, Dominik Benjamin Mourek, Johana Posoldová a Matylda Tereza Štajfová

V neděli 3. 4. bude kázat Aleš Drápal.