Jmenuji se Františka Keprtová a je mi 22 let. Ve Střešovickém sboru jsem vyrostla – pokřtěná farářem Jaroslavem Vetterem, odchovaná farářem Pavlem Pokorným. Pravděpodobně jsem touto skutečností dosti ovlivněna, protože jsem se rozhodla pro studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlově. V současné době jsem ve třetím ročníku bakalářského programu oboru Sociální a pastorační práce. Co pro mě budoucnost chystá je stále ve hvězdách, ale prozatím mě nejvíce láká práce s mentálně postiženými, kterým se věnuji už od svých 15-ti let. Snad i proto jsem se v minulém roce začala angažovat jako dobrovolnice ve Stacionáři pro mentálně postižené děti a zároveň jsem se stala osobní asistentkou pětiletého chlapečka postiženého Angelmanovým syndromem.
Ve svém volném čase se věnuji především hudbě – konkrétně zpěvu. Docházím nyní do třech pěveckých sborů, z nichž jeden je samozřejmě ten náš, střešovický. Zároveň se poslední tři roky snažím zapojovat do přípravy programů pro evangelickou mládež jako členka pražského SOMu (Seniorátní odbor mládeže) a účastním se našich dětských táborů jako táborová vedoucí a zdravotnice.