Stream bohoslužeb

20. března 2022 FS ČCE Praha-Střešovice

Káže Josef Bartošek

text:

Jan 15, 14

Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.