Stream bohoslužeb

8. května 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Lenka Ridzoňová.

1 Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu,

2 nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.

3 Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.

Ohlášky

V pátek 6. 5. zemřela Světlana Soukupová, roz. Charčenko, Mojmírova manželka.

Příští neděli bude kázat bratr administrátor Dalibor Antalík.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem administrátorem Antalíkem, kterou jsme ohlašovali na druhý čtvrtek v měsíci, bude posunuta na 19. 5., na 12. 5. totiž připadá seniorátní konference. Ta se koná na Smíchově, začátek v 18:00.

Konfirmace se přesouvá z 19.6. na 4.9.

10. 5. proběhne v našem kostele 2. kolo pastorálky, a tak tu nemůžou být děti z Baterky, půjdeme s nimi do Hvězdy.

Opět se bude konat bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách, tento rok připadne na 28. květen. Pozvánka je na nástěnce a přijde také na web.

Na lavici u vchodu jsou stále ještě knihy, které nabízíme k rozebrání – ale brzy už je budeme muset uklidit.

Sbírka byla určena na potřeby sboru.