Stream bohoslužeb

29. května 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Jan Balcar.

6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Marek Říčan. Bude to Boží hod svatodušní a bohoslužby spolu s ním povede sestra Jana Plíšková.

Příští neděli také má na Jarově ordinaci bratr Tomáš Fendrych, bude to při dopoledních bohoslužbách od 9:30.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina až 9. 6. Ve středu se sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo.

Ve čtvrtek 2. 6. 16:00 program, s nímž počítají senioři, ale jsou zvány všechny generace. 

Biblická hodina v rodině 25. 5. vyvolala příznivé reakce a chuť pokračovat, a bratr Keřkovský, vedoucí katedry teologické etiky na ETF, je taky ochoten pokračovat. Zazněla i vzpomínka, že podobně vedené byly kdysi tzv. studijní biblické hodiny, které zde ve Střešovicích pořádal prof. Jan Heller.

Stále je možno přihlásit děti na tábor v prvním srpnovém týdnu, začíná 31. 7.

Příští neděli, 5. června, se od 15:00 v kostele u Salvátora bude konat slavnost s novým zpěvníkem. Bude k dispozici i přímý přenos. 

Sbírka byla určena na potřeby sboru. Na příští neděli je vyhlášena sbírka celocírkevní, pro Diakonii. Dopis s vyhlášením sbírky (středisko v Litoměřicích).