Stream bohoslužeb

24. července 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Pavol Bargar.

4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

8 Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

9 Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Oliver Engelhardt.

Nadále naši sborovou místnost využívají ukrajinské předškolní děti.

Sbírka byla určena na potřeby sboru.