Stream bohoslužeb

5. června 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Marek Říčan.

4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;

5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;

6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,

9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,

10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.

11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Pavel Kočnar

Dnes je na Jarově ordinován ke kazatelské službě bratr Tomáš Fendrych. Na Jarově bude také za týden, 12. 6. od 15:00, instalace farářky Lenky Ridzoňové, dvakrát se to nepovedlo kvůli covidu, potřetí to snad už vyjde.

V neděli 19. června jsme od 15:00 zváni do Roztok, kde proběhne instalace Anny Pokorné a oslava založení nového sboru.

Dnes odpoledne od 15:00 u Salvátora bude slavnost k novému zpěvníku.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde v 19:00 na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem Antalíkem 9. 6. od 19:00. A co je navíc: bude obnovené setkávání maminek s malými dětmi, Anička Fendrychová zve na středu 8. 6. Od 14 do 16.

V pondělí v proběhne 18:00 zkouška zpěvu.

I náš sbor se zapojí do Noci kostelů 10. 6., koordinátorem programu je bratr Schneider. 

Stále je možno přihlásit děti na tábor v prvním srpnovém týdnu, začíná 31. 7.

Nedělní sbírka byla celocírkevní, pro Diakonii. Má podpořit středisko v Litoměřicích.

Sborová sestra onemocněla a v týdnu nebude v kanceláři, na příjmu (zejména mailovém) však bude.