Stream bohoslužeb

17. dubna 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Pavel Pokorný.

3 A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

4 z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

6 Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.

7 Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.

8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.