Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Pravidelná setkání na faře se budou konat až od příštího týdne. Bratr farář Pokorný má od soboty 28. 8. do příští neděle dovolenou. Příští neděli bude kázat bratr Hugo Švec.

Členové sboru mohou objednávat u bratra faráře nový zpěvník za 490,- Kč, více o zpěvníku na www.evangelickyzpevnik.cz

 

Ve středu 1.9. se sejde staršovstvo.

V sobotu 4. 9. organizuje bratr kurátor další brigádu na zateplení kostela. Pokud byste chtěli přijít, kontaktujte ho.

V neděli 5. 9. proběhne po bohoslužbách debata s kandidáty do staršovstva nového, prosíme přijďte.

V neděli 12. 9. se bude konat volební Výroční sborové shromáždění. Bude asi trvat o něco déle, pokusíme se zajistit hlídání dětí.

Sborový víkend by se měl tento rok konat v Bělči, a to 27. – 31. října

Sbírka v neděli byla na potřeby sboru.

Iniciativa COVID

Staršovstvo se rozhodlo nabídnout finanční pomoc lidem, kteří byli postiženi koronavirovou pandemií a kteří pomoc nedostanou od státu ani z jiných zdrojů. Příspěvek půjde ze sborového sociálního fondu, kam budeme finance doplňovat z příspěvků dárců, kteří tuto iniciativu podpoří.

Vyzýváme vás tedy, abyste oslovili členy rady sociálního fondu nebo staršovstva, pokud víte o někom z vašich blízkých či z vašeho okolí, kdo tuto pomoc potřebuje. Pošlete konkrétní příběh i s finančním požadavkem, rada sociálního fondu ve spolupráci se staršovstvem pak rozhodne, v jaké výši a na jak dlouho pomoc poskytne. Tyto příběhy pak umístíme na naše stránky, pokud s tím bude obdarovaný souhlasit (samozřejmě bez identifikačních údajů), aby případní dárci věděli, na co konkrétně přispívají.

Příspěvky na COVID fond můžete posílat na č.účtu 2500653381 / 2010 , variabilní symbol 1678. Tyto peníze budou použity jen na koronavirovou pomoc.

Pomoc se nebude omezovat pouze na členy našeho sboru či církve.